12 lip 2013

"If you wanna dance like a man, clap your hands and die​!​" / Labelsampler 2010 by Discorporate Records

na koniec krótkiej wycieczki do DDR składak zespołów wydawanych przez Discorporate Records


ii jeszcze jeden z Discorporate Festival 2013

Brak komentarzy: